Wartości

Skutecznie wprowadzamy na rynek Niemiecki
Arrow
Rombs
01

Wzajemny szacunek

Szanujemy godność każdego człowieka i traktujemy wszystkich tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Nie akceptujemy jakichkolwiek form dyskryminacji i wyznajemy zasadę, że wzajemna uczciwość jest podstawą zaufania nie tylko w relacjach osobistych, ale również zawodowych.

02

Przestrzeganie prawa

Bezwzględnie przestrzegamy przepisów prawa obowiązujących w krajach, w których działamy. Wszelkie nasze działania prowadzimy w oparciu o najwyższe standardy i obszerną wiedzę. Nie akceptujemy żadnych działań nielegalnych, jak np. unikanie należności podatkowych czy korupcja. Eliminujemy sytuacje, które mogłyby negatywnie wpływać na reputację naszą i naszych Klientów.

03

Etyka w biznesie

Dobre praktyki w biznesie są dla nas bardzo ważne w codziennym działaniu. Na tej podstawie kształtowana jest kultura całej naszej organizacji. Dotyczy to zarówno wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami, jaki relacji z innymi interesariuszami. Unikamy potencjalnych konfliktów interesów, a preferujemy uczciwość, transparentność i partnerstwo.

04

Poufność i ochrona danych

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy, wszelkie nasze relacje z Klientami i związane z nimi dane wrażliwe, są objęte klauzulą poufności pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

05

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Rozumiemy, że odpowiedzialny biznes funkcjonuje w szerszym otoczeniu zewnętrznym. Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym, dlatego jesteśmy otwarci i gotowi do wspierania inicjatyw i akcji służących dobru wspólnemu.